Ap vil stanse Sauda-utbygging

Parlamentarisk leder Jens Stoltenberg i Arbeiderpartiet er klar til å stanse utbyggingsplanene i Saudafjellene.