Vil ha publisering av svartelister i hele landet

Forbrukerrådet etterlyser svartelister over uhygieniske matbutikker og restauranter som vanner ut drinkene. Bortsett fra Oslo er det ingen av de lokale næringsmiddeltilsynene i landet som legger ut slike lister.