Stortings-nei til å likestille homofile i statskirken

Regjeringen kommer ikke til å få gjennomslag for sitt forslag om å likestille homofile i Den norske kirke.