Gjennomgikk mobiltrafikken

Lensmannsbetjent Rune Utne Reitan brukte mye av formiddagen til ågå gjennom mobiltrafikken til Lars Grønnerød og Kristin KirkemoHaukeland drapsnatten.