Horne om familieytelser: – Foreldre må ha valgfrihet

– Utvalget har ikke spart på kruttet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) om ekspertenes forslag til ny politikk for barnefamilier.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Å målrette barnetrygden mot lavinntektsfamilier og gjøre barnehagen gratis, er blant forslagene flertallet i utvalget stiller seg bak. Det foreslås også å fordele foreldrepermisjonen likt, med unntak av 9 uker rundt fødselen.

– Jeg mener det fortsatt skal være en fleksibilitet og valgfrihet for foreldrene og hvordan de vil fordele disse ukene, sier Horne.

Hun synes imidlertid forslaget om å gi far selvstendig rett til betalt permisjon er interessant. I dag kreves det at mor går ut i jobb eller arbeid (aktivitetsplikt) for at far skal få foreldrepenger.

Les også

Betal far for å vente!

Et annet forslag som Horne ikke er udelt positiv til, er å droppe kontantstøtten.

– Kontantstøtten varer bare en kort del av småbarnsfamilienes liv. Så lenge jeg har vært politiker, har jeg ønsket å ha en valgfrihet, men samtidig ser jeg utfordringen særlig når det gjelder å få innvandrerkvinner ut i arbeid, sier hun.

Ekspertene har i det store og hele kommet til at det er viktigere å sikre barn gode levekår, enn å legge vekt på at ytelser kan være en hindring for å få foreldre i arbeid.

– Noen av forslagene kan gjøre at folk blir lengre hjemme. Det kan være en utfordring, spesielt for kvinner. Derfor er det viktig for meg at vi har ordninger som gir god velferd for familiene og fleksibilitet, men vi må heller ikke glemme arbeidslinjen. Det viktigste tiltaket mot barnefattigdom er å få foreldrene ut i arbeid, sier Horne.

Publisert: