Kleppa vil ha mer info

På bakgrunn av Nordsjødykker Alliansens påstand om at Justisdepartementet ikke fikk alle relevante dokumenter før det ga sin uttalelse til Stortinget, ber lederen av Stortingets kommunalkomité, Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), nå om en redegjørelse fra arbeids— og sosialminister Dagfinn Høybråten som nå har ansvaret for saken.