Dømt til 21 års fengsel - frifunnet for forvaring

Frostating lagmannsrett har frifunnet Terje Wiik (56) for påtalemyndighetens krav om forvaringsstraff for giftdrap på Inger Lise Bakken i Trondheim i 1999. Dommen blir i stedet 21 års fengsel.