En av tre anmelder ikke hverdagskriminalitet

En tredel av dem som har vært utsatt for hverdagskriminalitet lot være å anmelde forholdet til politiet.