Styrker kampen mot sykdom hos flyktninger

En ny veileder fra Sosial— og helsedirektoratet skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får den medisinske og psykologiske hjelpen de trenger.