Injuriesøksmål fører sjelden frem i Høyesterett

Bare ett av seks injuriesøksmål mot mediebedrifter som har vært anket til Høyesterett de siste fire årene, har endt med fellende dom.