Vil ha sikkerhetstiltak før 1. januar

Avinor vil ha midlertidige sikkerhetstiltak på kortbaneflyplasseneallerede i høst.