Det kan se ut til at det er færre brunsnegler i Norge. Det har ikke bare med været å gjøre

Zoolog og museumslærer Petter Bøckman tar oss med på en reise til Australia for å forklare brunsneglebestanden i Norge.

Brunsnegler trives godt i hager.
Publisert: Publisert:

(Aftenposten): – Det er færre brunsnegler enn tidligere.

Det påstår Kari Schøyen. Hun er landskapsarkitekt med spesialområde private hager.

Schøyen forteller at hun noen år tilbake kunne plukke flere titalls brunsnegler i hagen sin daglig. Spesielt i perioden frem mot 2016.

– Da bodde jeg et annet sted enn i dag, og jeg kunne plukke opp mot 50 snegler daglig. De kom frem i skumringstid. Da er gresset litt mer fuktig, sier hun til Aftenposten.

Dette bildet er tatt for noen år siden. Da hadde Kari Schøyen nettopp vært ute på brunsneglefangst.

Hun forteller videre at det for henne virker som at forekomsten av brunsnegler har en sammenheng med nedbør.

– Da det var tørt en lengre periode i sommer, fant jeg nesten ingen brunsnegler. Nå på sensommeren har det regnet litt, og da har jeg funnet flere. Brunsneglen trives jo godt i fuktige områder, sier Schøyen.

Hun legger til at det ikke er snakk om mange snegler:

– Det er færre enn ti og kan ikke måle seg med hvordan det var tidligere.

Der det regner, er det nok ingen problem å finne brunsnegler. Men ting har nok endret seg, skal vi tro eksperten.

– Tidsspørsmål før virkeligheten tar dem igjen

Det kan nemlig stemme at det er færre brunsnegler på Sør- og Østlandet nå enn før, ifølge zoolog og museumslærer Petter Bøckman:

– Det er det flere grunner til. Somrene er blitt varmere og tørrere, i hvert fall enkelte steder i landet.

Han sier videre at forutsetningene for brunsneglen har endret seg de siste årene.

– Da den ble importert til Norge i plantelaster, kom den til jomfruelig markNaturområder hvor en dyreart ikke har vært før. Det samme som uberørt land for mennesker. . Ressursene var nærmest uuttømmelige, forteller Bøckman.

Han forklarer videre at hvis man slipper dyr inn på jomfruelig mark, så vil bestanden vokse og bli enormt stor til alle ressurser er utnyttet.

– Deretter vil bestanden kollapse og reetablere seg på et lavere nivå. Det har nok skjedd i dette tilfellet, legger Bøckman til.

Han mener brunsneglebestanden er tatt igjen av parasitter, sykdommer og rovdyr:

– Når dyr er nye på et sted, er alt gratis. Men som regel er det bare et tidsspørsmål før virkeligheten tar dem igjen.

Bøckman trekker parallellen til Australia.

– På et tidspunkt var det mange kaniner i Australia. De spiste alt de kom over og ødela åkre og annet. Det ble gjort masse for å bekjempe overbestanden. Plutselig var de borte. Nå er det fortsatt kaniner i Australia, men ikke langt på nær i like stort omfang, forklarer han.

Også Bøckman erindrer de store forekomstene av brunsnegler på 2000-tallet:

– Folk var jo helt fra seg. Det var ikke mulig å drive hage. Gikk du ute om natten, tråkket du i snegler.

Tviler på endring

Zoologen tviler på at man vil se store endringer i brunsneglbestanden i vår levetid.

– Dagens situasjon vil sannsynligvis være status quo frem til en miljøparameter eller en annen organisme endrer dynamikken, utdyper Bøckman.

Han forteller videre at brunsneglene kan komme til å trekke lenger inn i landet.

– Da kommer sneglene igjen til jomfruelig mark, og vi kan få lokale oppblomstringer på disse stedene. Dette er uansett lokale fenomener. Snegler flytter seg i sneglefart, så slike bestandssvingninger kan variere fra hage til hage.

Fire tips til å holde brunsneglen unna

Kari Schøyen har i lengre tid jobbet med innredning av hager. Hun har følgende tips til hageeiere som ønsker å få bukt med brunsnegler:

• Hold hagen ryddig og slipp inn lys og luft.

• Hold plenen kortklipt.

• Benytt punktvanningAutomatisk vanning av planter ved bruk av vannspredere., fortrinnsvis om morgenen.

• Hagesingel fungerer godt som dekke rundt opphøyde bed i nyttehagen.

Slik har Kari Schøyen valgt å utforme sin hage. Soner og plantefelter er gjennomgående.

Større forekomster på Vestlandet

Som Schøyen og Bøckman er inne på, trives brunsneglen best i fuktige områder. På Vestlandet har det regnet mye denne sommeren. Tidligere i sommer har NRK belyst et voksende omfang.

– Som alle andre dyr, er brunsneglene avhengig av riktig vær. Vi har sett at kulde og tørke er begrensende faktorer, forteller Bøckman.

Han forklarer videre at brunsneglene i Norge lever i utkanten av sitt utbredelsesområdet. Brunsneglen har sin nordligste utbredelse i Norge. Da har været mer å si enn om de lever midt i.

– Vi har sett at bestandens størrelse på lokalt plan har svingt veldig med vær og temperatur, sier Bøckman.

Publisert: