67 siktet etter politiets anslag mot ulovlig våpenhandel

I alt 67 personer er siktet og 2.361 våpen beslaglagt etter en politiaksjon mot ulovlige våpen. Flere av straffesakene gjelder ansatte i politiet og Forsvaret.

Et utvalg skarpe håndvåpen funnet hos en siktet. Alle er feilaktig utmeldt av våpenregisteret som plombert eller destruert. Foto: Politiet / NTB scanpix

  • NTB
Publisert: Publisert:

Uregistrerte våpen funnet hos en siktet. Alle våpnene var merket med priser i euro. Foto: Politiet / NTB scanpix

iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Politiet orienterte om saken på en pressekonferanse i Tønsberg onsdag.

– Som et resultat av den omfattende etterforskningen, er det tatt beslag i betydelige mengder våpen over store deler av Sør-Norge. Det er blant annet gjort større beslag hos personer som definerer seg som våpensamlere, sier Lena Reif, leder for felles enhet for etterforskning og etterretning i Sørøst politidistrikt.

Mangelfulle rutiner

Etterforskningen har avdekket mangelfulle rutiner i både politiet og Forsvaret, og det er opprettet straffesaker mot flere som arbeider i begge felt.

–Dårlige rutiner i både Forsvaret og politiet kan være en medvirkende årsak til omfanget av den ulovlige virksomheten. Flere av våpnene er underslått fra destruksjon i Forsvaret. Både i Forsvaret og politiet er det gjort tiltak for å påse at man har bedre kontroll på våpen, sier Skule Worpvik, seksjonsleder for spesiell etterforskning i Sørøst politidistrikt.

Politiet mener funnene gir grunn til bekymring når det gjelder registrering, destruering og plombering av våpen.

– Tilgangen til ulovlige våpen er stor, og det er bekymringsfullt med tanke på skadene disse våpnene kan utgjøre om de havner i feil hender. Dette har vært en målrettet satsing på tvers av flere politidistrikter for å ta bedre grep om våpenforvaltningen i Norge, sier Worpvik.

Svært omfattende

Arbeidet som er nedlagt i det politiet har døpt Operasjon Bonanza, er svært omfattende og grundig. Etterforskningen har pågått siden 2015 og ble igangsatt som en målrettet satsing ledet av Sørøst politidistrikt.

Politidistriktet har lagt ned store ressurser i etterforskningen, med bidrag fra blant annet politidistriktene Oslo, Øst, Agder og Innlandet. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra det nasjonale samordningsorganet som skal bidra til å styrke politiets samlede innsats for bekjempelse av alvorlig kriminalitet.

I Norge er det et stort antall våpen som ikke er registrert i politiets våpenregister, eller som skifter eier uten at dette blir oppdatert.

– Det er alvorlig når store mengder våpen ikke blir registrert på riktig eier i våpenregisteret. Samtidig er det viktig å understreke at de fleste våpnene dette gjelder, arves fra dødsbo, hvor etterlatte ikke har meldt inn nødvendige oppdateringer rundt eierskifte, sier Reif.

Våpensamlere

Etterforskningen viser at flere våpenforhandlere og våpensamlere ikke etterlever regelverket. Det er blant annet avdekket bruk av dokumentforfalskning hos flere våpenforhandlere rundt plombering av våpen.

I tillegg har våpen som har vært registrert som deaktiverte, fortsatt blitt omsatt, og våpen som er underslått fra Forsvaret, er blitt solgt videre fram til 2016.

Kjell Johan Abrahamsen, som leder felles enhet for påtale i Sørøst politidistrikt, opplyser at 19 saker fortsatt under etterforskning i politidistriktet, mens 16 saker er oversendt andre politidistrikter. Ni personer er ilagt bøter i sakskomplekset, mens det er avsagt dom i 17 saker.

– Flere av sakene er i ferd med å påtaleavgjøres. To av sakene vi kom borti, er oversendt Spesialenheten for politisaker. Enheten har opprettet ytterligere to saker knyttet til én av dem, sier Abrahamsen.

Den strengeste straffen er fra Ringerike tingrett der de to tiltalte fikk tre og et halvt års fengsel hver. Den dommen er anket.

Publisert:
  1. Politiet
  2. Etterforskning
  3. Våpen

Mest lest akkurat nå

  1. Over natten ble denne grus­banen til en perfekt isflate. Hvem som har laget den er et mysterium

  2. Saktegående trafikk og lange køer ved Sinnes

  3. Utforkjøring på svært glatt vei i Eigersund

  4. Da hun ble syk, flyttet familien til hytta. Det ble et lykkelig valg

  5. Han fikk ALS: – Jeg blir levende begravet i min egen kropp

  6. Bilselger til­talt for å ha svindlet over 40 privat­personer, egen arbeids­giver og flere bedrifter