PST: Høyreekstreme og ekstreme islamister sidestilles som trusler i Norge i 2020

Høyreekstreme viser økt vilje til å bruke terror, mener PST. En høyreekstrem terrorhandling i Norge er nå like sannsynlig som terror fra ekstreme islamister.

  • NTB-Isabel Bech
Publisert: Publisert:
PST-sjef Hans Sverre Sjøvold presenterer PSTs nasjonale trusselvurdering for 2020.
Justisminister Monica Mæland, PST-sjef Hans Sverre Sjøvold, seksjonssjef i PST Hanne Blomberg og seksjonssjef i PST Arne Christian Haugstøyl under presentasjonen av PSTs trusselvurdering 2020.
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Det er mulig at høyreekstreme eller ekstreme islamister vil prøve å utføre et terrorangrep i Norge i 2020. Trusselen er like stor fra begge, slår Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fast i sin nasjonale trusselvurdering.

PST definerer ordet «mulig» som at «det er like sannsynlig som usannsynlig».

I 2019 var ekstrem islamisme regnet som den største trusselen, men trusselen fra høyreekstremisme i Norge har utviklet seg i negativ retning i løpet av året som gikk, ifølge PST. De viser blant annet til terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum i sommer.

Høyreekstreme viser i økende grad vilje til å bruke terror for å nå sine mål. Trusselen fra høyreekstreme vil først og fremst komme fra enkeltpersoner, ikke fra grupper, mener PST.

Økt vilje til terror

Sikkerhetstjenesten venter at høyreekstremister vil utnytte en eventuell økt innvandring til å styrke sin oppslutning og til å legitimere terror.

– Det er også sannsynlig at en eventuell økning i antall ekstreme islamistiske terroraksjoner i Vesten i 2020 vil brukes til å legitimere nye høyreekstreme hevnaksjoner, heter det i trusselvurderingen.

Omfanget av radikalisering til ekstrem islamisme i Norge er lavt, noe som ventes å fortsette i 2020.

PST peker også på at antall ekstreme islamistiske terrorangrep mot Vesten har gått dramatisk ned sammenlignet med 2017. Likevel er det flere forhold som kan skjerpe denne trusselen i løpet av 2020.

– Gjentatte handlinger som oppfattes som krenkelser av islam, kan eksempelvis raskt føre til økt radikalisering, mener PST.

Kina, Iran og Russland

I tillegg nevnes spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret og digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur som trusler.

Russland, Kina og Iran har størst skadepotensial, slår PST fast. Men også andre stater kan påføre både norske virksomheter og enkeltindivider skade.

Stadig mer av trusselaktiviteten foregår digitalt.

– Dette er en utvikling som påvirker trusselbildet på alle PSTs ansvarsområder, slås det fast.

Publisert: