• BORGELIG KONFIRMERT: Kirkeminister Trond Giske Jon Ingemundsen

Kirkeministeren er borgerlig konfirmert