Men fortsatt er mye inntekt skjult

Etter skattereformen ble aksjeinntekter, aksjeutbytte og aksjegevinster i hovedsak skattefrie for aksjeselskaper.