• Denne handlekurven har blitt seks prosent dyrere det siste året. Kristian Jacobsen

Billigere råvarer, dyrere mat i butikken

Matprisene er i snitt blitt 6 prosent høyere det siste året.