Vanskelig å komme hjem for norske i Bangkok

Det er usikkert når norske og andre skandinaviske reisende som er strandet i Bangkok kan komme hjem.