75 prosent av Kaupthing-innskuddene er utbetalt

Bankenes Sikringsfond melder søndag at 75 prosent av de garanterte innskuddene i Kaupthing bank er utbetalt.