Magazinet-redaktør ville ikke snakke på arabisk tv