• Odd Pihlstrøm

Staten tilbyr bøndene 890 millioner mer