Voldsoffer med hjerneblødning forlatt av ambulansen