• En forsinket aprilspøk i Adresseavisen har skapt irritasjon blant politikere i Trondheim.

Forsinket aprilspøk skaper harme i Trondheim

En forsinket aprilspøk har skapt irritasjon blant politikere i Trondheim.