Øye Smelteverk kan øke utslippene av kvikksølv

Statens forurensningstilsyn øker utslippstillatelsen av kvikksølv for Øye Smelteverk.