Adecco avvikler sykehjemsdriften

Adecco vil avvikle driften av sykehjem i Norge. Sykehjemsdriften utgjorde i fjor om lag 5 prosent av selskapets totale omsetning her i landet.