Evakuering i Ålesund på grunn av eksplosjonsfare

Alle bygninger innen en radius av 300 meter rundt Skateflukaia i Ålesund evakueres på grunn av eksplosjonsfare.