• 40 prosent i aldersgruppen 18-25 år svarer at de er avhengig av å være på Facebook.

Mange unge sier de er avhengige av Facebook

I en ny undersøkelse vedgår mange ungdommer at de er avhengige av det sosiale nettverket Facebook. Noen har et tvangsmessig forhold, sier psykolog.