Ullevål frykter første rabiestilfelle i Norge på 200 år

Helsevesenet frykter at et dødsfall på Ullevål sykehus kan ha vært forårsaket av rabies. Det skal ikke være fare for smitte.