Christiansen ny styreleder i Kirkens Bymisjon Oslo

Åge Petter Christiansen er valgt som ny styreleder i Kirkens Bymisjon Oslo.