Arbeidsdepartementet anker ikke kvikksølvdom

Arbeidsdepartementet vil ikke anke Trygderettens kjennelse, der en tannhelseassistent fikk godkjent sine plager etter å ha blitt utsatt for kvikksølv som yrkesskade.