Nabomannen i Alvdal-saken anker ikke

Den 63 år gamle nabomannen som ble dømt til fengsel i ett år og ni måneder i Alvdal-saken, godtar dommen.