Seks personer tatt av snøskred i Troms

Fire personer er bekreftet omkommet etter snøskredet i Kåfjord i Troms. En personer er fortsatt savnet, mens én er gravd fram i live.