12 milliarder skiller

Uenigheten mellom Høyre og Kristelig Folkeparti beløper seg tilrundt regnet 12 milliarder kroner og en statsministertaburett.