Er 180 kg, nektes behandling

Moustafas knær er i ferd med å svikte på grunn av den storevektbelastningen. Fysikalsk behandling, mosjon og etrehabiliteringsprogram ville økt livskvaliteten og bedrethelsetilstanden.