Drepende kritikk av politiets forhørsmetoder

Politiets forhørsmetoder overfor fetteren til Birgitte Tengs var istrid både med straffeprosessloven og politiets egne regler forhvordan avhør skal gjennomføres.