Helseforsker: Fordel om gjelden slettes

Norske sykehus sliter med milliardgjeld. SINTEF-forsker Jon Magnussen mener det ville vært en fordel om gjelden ble slettet.