Kampen blir hardere mellom Jåttå og Reitan

Spørsmålet om Jåttå som ny fellesoperativ forsvarskommando for hele landet synes mer åpent i dag enn for bare en måned siden.