Velger bort utenlandske fastleger

Hver tredje norske lege i fastlegeordningen i Telemark har fulle pasientlister, mens knapt hver tiende utenlandske lege har fulle lister.