Flere sitter lenge uten dom

Antall fanger som må sitte lenge i fengsel uten rettskraftig dom, har økt — stikk i strid med Stortingets intensjoner.