- Bryter opplæringsloven

Elever som går på skole i fengsel får ikke tilgang til Internett. Bare enkelte får innvilget PC på cella. Dette bryter med norsk lov, i følge en rapport.