Kulturminner under økende press på Svalbard

Plukker du opp en rusten spiker utenfor bosettingene på Svalbard, kan du risikere å bli bøtelagt. Dersom spikeren er eldre enn 55 år har du brutt kulturminnelovgivningen.