To statsråder fra Rogaland

Einar Steensnæs (KrF) blir den første olje— og energiministeren fraRogaland. Han får ansvaret for å håndtere den politisk ømfintligegasskraftsaken. Hilde Frafjord Johnson (KrF) blir bistandsministerigjen. Hun er en av seks ministre som også satt i den førsteBondevik-regjeringen.