Fornøyd med omlegging av verneplikten

Tillitsmannssekretariatet i Forsvaret er fornøyd med Forsvarssjefens radikale forslag til omlegging av førstegangstjenesten og befalsordningen. Hensikten er å tilpasse Forsvaret en ny virkelighet.