Klassekamerater og venner i sorg på Torpa

En døende liten gutt på bakken med fire store, mørke hunder overseg. Slik forsøkte sjuåringene fredag å tegne seg ut av tragediensom rammet klassekameraten Johannes.