Psykotiske forbrytere kan gå fri

Psykotiske blottere, vinningskriminelle, og flere typer volds— og narkotikaforbrytere skal i prinsippet gå fri etter de nye reglene i straffeloven.