Bekkemellem Orheim vil ha regler mot sexkjøp

Barne— og familieminister Karita Bekkemellem Orheim vil innføre regler mot at offentlig ansatte kan kjøpe sex når de er på oppdrag i utlandet.