Norge elskar ennå aviser

Stadig fleire får tilgang til internett og bruker nettavisene for åhalda seg oppdaterte. Men nordmenn sin kjærleik til papiravisavisnar ikkje.