KrF skeptisk til adopsjonsforslag

Kristelig Folkeparti er skeptisk til regjeringens forslag om at homofile i partnerskap skal få adoptere stebarn.