- Samarbeid med politiet må lønne seg

Høyesterettsadvokat Erling O. Lyngveit la i Høyesterett fredag storvekt på at samarbeid med politiet i straffesaker må lønne seg forden som er involvert.