Algene blir færre langs kysten

Prøver som er tatt siden fredag ettermiddag, viser atalgeinvasjonen i Skagerrak er sterkt avtagende. Det meldes også ommindre død fisk i oppdrettsanlegg på Sørlandet.